مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

حسن مکرم ـ آقایان نمایندگان محترم میدانند که بنده کم در اینجا صحبت میکنم هر وقت هم برحسب ضرورت مطلبی را خواستهام به عرض مجلس برسانم عادتم این نبود که بیاناتم را بنویسم و قرائت کنم. حاذقی ـ در جلسه قبل وقتی انتخاب شش نفر نظار برنامه مطرح بود بنده تذکری دادم ومطالب من تحریف شدهاست تذکر من دایر به این بود که مجلس شورای ملی اینطور تفسیر کرد که حقوق اعضای سازمان برنامه همان حقوقی باشد که در دستگاه دولت است بعد خود جناب آقای منصورالملک این جا متعهد شدند که اگر ضرورت واقعی ایجاب کرد که به اشخاص معینی اضافهای بدهند کمیسیون برنامه نظر موافق بدهد و داد ولی اخیرا همانطوری که عرض کردم حقوقهای خارج از حدود قانون استخدام کشوری به آنجا دادهاند که مورد اعتراض آقایان اداریها و اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی است و باید دولت توجه جدی روی این موضوع بکند که اسباب یاس مستخدمین صالح فراهم نشود.

در جلسه بعد که صورت مذاکرات جلسه قبل بایستی قرائت وتصویب میشد بنده مریض و غایب بودم بعدا که صورت مذاکرات مجلس را مطالعه کردم معلوم شد بیانات بنده با اشتباهات فاحشی چاپ شدهاست این اشتباهات و مندرجات بعضی روزنامهها در قسمت نقل مذاکرات مجلس که متاسفانه غالبا نطق نمایندگان را بطور ناقص ودست و پا شکسته در ج میکنند سوء تفاهمی ایجاد کردهاست که موجب نگرانی و ایراد و اعتراض عده زیادی از اشخاص روشن فکر و اصلاح طلب به بنده شدهاست کارتی هم با پست شهری از طرف جمعی طرفداران قانون اساسی به بنده رسیدهاست که عینا تقدیم مقام ریاست میکنم.

بنده میخواستم یاد آوری کنم که این اصل متمم قانون اساسی نماند این بود اشتباه یا غلط فاحش چاپ صورت مذاکرات مجلس که استدعای تصحیح آن را دارم اما راجع بسوء تفاهمی که برای بعضی از آقایان محترم پیدا شده شفاها به بنده ایراد واعتراض فرمودهاند و با پست شهری نوشتهاند که چرا اصلا چنین عنوانی در اینجا کردهام چون یقین دارم که این اعتراضات حاکی از کمال وطن پرستی وعلاقه کامل افراد ملت ایران بحفظ قانون اساسی است و این احساسات پاک قابل تقدیر و تقدیس است فقط عرض میکنم که تذکرات قانونی اولین وظیفه نمایندگان مجلس شورای ملی است.

متاسفانه در صورت مذاکرات مجلس پایان بیانات بنده اینطور چاپ شدهاست. گرچه آقای شاهرخ آمدند یک سر وصورتی برادیو دادند ولی باز خاصه خرجیهائی در نطق نمایندگان میشود بنده دیدهام که گاهی نطق نمایندگان را از اول تا آخر میخوانند ولی بعضی راهم تخریب میکنند بنده خواهش میکنم اگر آقای مخبر رادیو اینجاست اگر آنطوری که ایشان میخواهند نطق نماینده را پشت میکروفون بخوانند یا اصلا نخوانند بگویند فلان کس صحبت کرد بهتر است و مال آن کسانی را که میخواهند بخوانند (شوشتری ـ دست مرموز را پیدا کنید) اما راجع بخود این لایحه در اینجا حقوق سناتورها را برای اعتبار دوماهه سه میلیون ریال پیش بینی کردهاند اولا این بودجه باید بیاید بمجلس، آقا این سناتورها کسانی هستند که بنده تا آنجائیکه اطلاع دارم تا حالا آنها این مملکت را اداره کردهاند و بنده کمال ارادت را بآنها دارم خودشان را یک مردم اصولی میدانند چرا اصول را رعایت نمیکنند آقای وزیر مالیه و آقای نخست وزیر اینها شصت نفرند، یکی هزار تومان میگیرند نه میشود شصت هزار تومان دوماه بگیرند میشود صد و بیست هزار تومان ۱۰ هزارتومان هم اضافه بگیرند میشود ۱۳۰ هزار تومان سیصد هزارتومان چرا ما بدهیم این اعتبار ساختمانی راهم نفهمیدم که از بودجه ساختمانی مملکت است یا یک بودجه علیحدهاست بنده که چیزی نفهمیدم بعقیده بنده دولت برای اینکه کارش بهتر پیش برود و آقایان نمایندگان موافقت بکنند همین الان این کار انجام بشود وحقوق کارمندان پرداخت بشود، اولا باید این موضوع را اصلاح بکنید یعنی سه میلیون را بکنید یک میلیون و سیصد هزار تومان ثانیا دو دوازدهم را بکنید یکدوازدهم که زودتر این کار را انجام بشود.

یا جدی است، اگر شوخی میکنید مجلس جای شوخی نیست اینجا مقدرات کشور ایران تعیین میشود بایستی تشویق کرد از هر سرمایه داری که بیاید باتلاقها را بخشکاند اراضی بایر را دایرکند کشور را آباد کند تا آباد نشود در این مملکت کار پیدا نمیشود این جمعیتی که توی این کشور وجود دارد اگر امنیت نباشد یعنی امنیت قضائی باشد کار باشد، آبادی باشد این جمعیت کافی برای یک استان این کشور نیست با اینحا گرسنه و لخت و بیچاره هروقت هم صحبت میشود میگویند کار را بایستی داد به مامور دولت ما که حرفی نداریم اگر دارید یک چنین مامور دولتی چنین وزرائی که بیایند این کارهای عام المنفعه را انجام بدهند بسیار خوب در مرحله اول حق آنها باشد اما عرض کردم مامورین دولت کرایه خانه ندارند بدهند بیایند در کجا یک بیابانی را آباد کنند.

به همین منوال اهتمام خواهد رفت که اقدامات مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده جمعیت روزافزونی از روستانشینان را در برگیرد و نیز در بهبود کمی و کیفی وضع تغذیه و بخصوص ارتقاء شرایط غذایی گروههای آسیبپذیر کوششهای ضروری به کار خواهد رفت. حالا همزاد زندهٔ رفیقش از گوشت و استخوان جلو او نشسته بود! این املاک خالصه بایر است آقا یا اینها را از جمع املاک مملکت باید خارج دانست اینها نه برای دولت مفید است و نه برای مردم و وقتی این به ترتیب صحیحی فروخته شود عواید املاک مملکت مضاعف خواهد شد بلکه چندبرابر خواهد شد این املاکی که در سابق به اشخاص واگذاشتند و فروختند حالا تشخیص به حق دادند یاندادند یا احتکار شد طریق بدی شد به آن کاری ندارم ولی از لحاظ درآمد مملکت شاید بیست برابر بیشتر شده ما باید سعی کنیم که هر چه زودتر به مقصود برسیم.

در برنامه آینده نیز از حداکثر امکانات برای توسعه این فعالیت استفاده خواهد شد و نیز در ایجاد درمانگاهها و مراکز بهداشتی در روستاها کوشش وسیعتر مبذول خواهد گشت وموجبات آن به وجود خواهد آمد که ضمن تجدید نظر در مقررات استخدامی و بهرهگیری از کلیه منابع و امکانات در دسترس، امکان استقرار تعدادبیشتری از کادرهای فنی در روستاهای کشور پدیدار شود. و نیز در برنامه آینده سعی وافر به عمل خواهد آمد که فعالیتهای بهسازی در روستاها گسترشبیشتر و سریعتر یابد. اغلب مسافران علاقه دارند با کمترین هزینه سفر راحت و لذتبخشی تجربه کنند؛ جالب است بدانید، بهترین زمان سفر به تبریز از نظر ارزان بودن قیمتها، فصل پاییز و زمستان است.

ناصر ذوالفقاری ـ عرضم همین بود که درماده تصریح شده زیرا یک عدهای از آقایان نمایندگان تشریف آوردهاند و قسم نخوردهاند از این جهت خواستم تذکر بدهم که لازم است قسم بخورند. نایب رئیس ـ آقای ذوالفقاری. ناصر ذوالفقاری ـ اجازه میفرمایید؟ در صورت جلسه نوشته شدهاست که بنده گفتهام هیچ ناخوشی نیست که در اینجا قابل معالجه نباشد بنده همچو حرفی نزدم بنده گفتم هیچ ناخوشی نیست که در تهران معالجه نشود و در خارج معالجه شود و بنده یک روز هم اگر اجازه داده شود یک بیاناتی قبل از دستور در این موضوع خواهم کرد چون این موضوع وضع مخصوصی بخود گرفتهاست و یک عدهای از ایرانیان بخیال اینکه بیماریشان در خارجه قابل معالجهاست و در تهران معالجه نمیشود بخارجه میروند و ارز مملکت را به خارج میبرند و به این وسیله مقدار خیلی زیادی ارز مملکت خارج میشود.

غایبین با اجازه ـ آقایان: فرهودی، مرتضی حکمت، محمد علی منصف، ابوالفتح قهرمان، ابریشم کار، عبدالحمید سالار سنندجی، اقبال، سود آور، سلطانی. نایب رئیس ـ اسامی غایبین جلسه گذشته قرائت میشود. حتماً شبها به مجلس قرائت قرآن میرود. ـ (گفته شد خیر) صورت مذاکرات جلسه سه شنبه ۵ اردیبهشت تصویب شد، حالا شروع میکنیم به نطقهای قبل ازدستور (بعضی از نمایندگان – نتیجه آرای هیئت نظار ودیوان محاسبات را بفرمایید قرائت میشود) آن در دستور است بعدا خوانده میشود. نایب رئیس ـ ترتیبش داده شده و پس از نطقهای قبل از دستور مطابق همان ترتیبی که در جلسه قبل معمول شد اجراء خواهد شد.

و در همانزمان هم آبریز این سد را از لحاظ فرسایش زمین تأمین به کنید بوتهاست، درخت است، پاشیدن مالچ است؟ این را هم به شما تذکر به دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختهاید و آماده نکردن شبکه آبیاری آن یک نوع فانتزی است کهدیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم – ‹‹ ومکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین ››مجلس بطور مسلم باید تابع خط و خط مشی امام باشد و رهنمودهای امام بطور مرتب الهام بخش ما باشد بعد از پیامها و سخنرانیهای امام در یکی دو هفته قبل برای ما مقداری محسوس بود که میخواستند جریان انحرافی درست کنند و شاید هم بی ارتباط با توطئه اخیر نبود امام در آن سخنرانیها ‹‹ اکسنت ›› ولبه تیز فرمایشات و حمله خودشان را یکی به منافقین ضد خلق و دیگر به مساله تصفیه وزارتخانه ها و ادارات که بطور کلی ارتش را هم میگیرد و اگر آن موقع ما خوب مراقب بودیم شاید به اینجا نمی رسید در گذشته خود من کرارا به مقامات مسوول درباره ارتش پیام داده ام و صحبت کرده ام مدارک زیادی به آقایان ارائه داده ام و با کمال تاسف کمتر توجه شد و گیر همین مسائلی مثل تخصص و اینها بودند من معتقدم هنوز با اینکه در ارتش ما افراد ارزشمندی هستند و نوع ارتشیان ما سربازان ما درجه داران ما نوعا و عده ای افسران ما مسلمان مبارز غیور و در انقلاب سهم بسزائی دارند اما عده ای ضد انقلاب هنوز هم وجود دارند و متاسفانه گاهگاهی مهره عوض می کنند جابجا می کنند و این برای ما بسیار اهمیت دارد در مساله وزارتخانه ها مساله وزارت خارجه کرارا مطرح بود ولی متاسفانه تابحال عملی که به ملت نشان بدهند انجام نشده است در اینجا مثلا مساله امیر علائی مطرح شد که در جریان شهادت مرحوم نواب صفوی دست داشته است ولی در عین حال هیچ ترتیب اثر وعکس العمل و واکنشی وزارت خارجه نشان نداد و شاید بسیاری از سفراء و کارمندان وزارت خارجه همانطور باشند شاید سبک آنها همینطور باشد که به مردم و ملت ایران ارائه نداده اند بعنوان مثال دیگر می توان وزارت ارشاد ملی را نام برد من شخصا می توانم اعلام جرم علیه وزارت ارشاد ملی کنم که میلیونها اموال ملت را در جزیره کیش تلف کرده اند و عملا نه تنها بعد از پیام امام ترتیب اثری به وزارتخانه نداده اند بلکه در همین روزها باز برخلاف خواسته امام از نظر ما افراد ناصالحی را در همان زمینه استخدام کرده و گماشته است و بهرحال مساله کودتا برای ما از این جهت اهمیت دارد که باید پیشگیری کنیم گرچه بهیچ نحوی در ایران موفق نخواهند شد .

برای روشن شدن وضعیت ورفع نگرانی ملت اقدام شایسته قانونی بعمل آید و این اصل قانون اساسی معوق نماند. بعلاوه یک نکته مهم واساسی را در اینجا باید آشکارگفت که کابینههای فعلی ایران مثل بعضی از کشورهای دیگر جهان با وضیعت خاصی که این کشورها از لحاظ درجه ترقی امور اقتصادی و اجتماعی از لحاظ جغرافیایی دارند یک وظیفه خطیر نه تنها در مقابل افراد ملت خود بلکه در مقابل تمام عالم بشریت و تاریخ جهان دارا میباشند. تذکر قانونی بنده این بود که مطابق اصل الحاقی بمتمم قانون اساسی مجلسین شورای ملی و سنا مکلفند پس از رسمیت یافتن مجلسین بلافاصله در مورد اصول ۴-۵-۶-۷- قانون اساسی و تفسیر مربوط باصل هفتم و همچنین در اصل هشتم و اصل ۴۹ متمم آن تجدید نظر نمایند توضیحی که در این خصوص عرض کرده بودم و محرک اصلی بنده در این تذکر قانونی بوده وهست این بود که چون شایعات و انتشاراتی بین مردم د رمحافل سیاسی و غیر سیاسی و روزنامهها در اطراف این مطلب داده میشود که ممکن است موجب نگرانی ملت ایران شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید