سفر ما جراجویانه به رود ارس در مرز ترکیه

واریزه های گنبد نمکی یا به اصطلاح پوش سنگ در اطرف گنبد دیده می شود اما مخلوطی از خاکهای سرخ ، نمک ، مارن ، سنگهای آتش فشانی اسیدی و سنگهای سازند هرمز است که بر اثر فرسایش سنگهای گنبدی و تجمع در ناودیس های حاشیه گنبد و یا به صورت تراس هایی در اطراف رودخانه جاری گنبد به وجود آمده اندو دارای سن مشخص و زمان مشخصی نیستند . سوال : راههای مقابله با ریزگردها را بنویسید: 1 – احیای تالابها 2 – تأمین حقابه رودخانه های منطقه 3 – اجرای طرح های مهار بیابان 4 – تغییر در شیوۀ کشت و مدیریت صحیح آب در بخشهای مختلف.

در شمال نائین و لاهار ها فاقد لایه بندی اند و شکل مشخصی ندارد و حالت فرسوده و قلوه ای دارند. این زون دارای تنوع رنگی زیاد می باشد و دارای موفولوژی خاصی است که نشانگر جنس نگ های این زون خواهد بود قسمتی از این زون دارای رنگ های روشن است که بطور محسوس از قسمت های تیره که احتمالاً دگرگونی هستند متمایز می شود و همچنین دراین زون لایه بندی خاصی مشاهده نمی شود . 3- ممکن است گنبدها در اعماق زمین باشند دراین صورت از روش های ژئوفیزیکی بخصوص روش گرانی سنجی استفاده می شود .

اهمیت اقتصادی آنها به واسطه قرارگیری مخازن نفتی در ساختهای همراه با گنبدهای نمکی و نیز وجود سولفیدهای پتاسی – آهن و نمک می باشد معمولاً ساختهای گنبدی و یا گنبدی های نمکی نمونه جالبی از تغییر شکل پلاستیک اند حرکت این مواد به طرف بالا و اطراف سبب چین و گسل های عادی می شود حرکت نمکها پس از رسوبگذاری موجب تخریب و به هم ریختگی در ساختهای زمین شناسی منطقه می شود ، هنگامی که نمک تت تاثیر لرزش ناگهانی مانند زلزله قرار می گیرد مانند یک ماده قابل ارتجاع عمل می کند که یا خرد می شود ، یا به حالت تغییر شکل برگشت پذیر عکس العمل نشان می دهد .

دریاچه پریشان از سال ۱۳۸۸ به دلیل کمبود بارندگی و حفر صدها چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف آن برای استفاده در امور کشاورزی مردم این منطقه و به عقیده محلیان به دلیل وجود نیروگاه سیکل ترکیبی برق در نزدیکی دریاچه خشکشده است. منشا ماگمایی: ماگماCL , Na را آزاد می کند در اثر کم بودن چکالی آن نسبت به سنگهای اطراف به سمت بالا حرکت می کند . به طور عمده فرسایش پوست پیازی را می توان نشان دهنده شرایط درهم ریختگی محیط در نظر گرفت این فرسایش به دو صورت فیزیکی و شیمیایی ایجاد می شود این نوع هوازدگی غالباً در ارتباط با نیروهای کششی (هوازدگی در حجم متغییر ) بحث می کند .

محیط تشکیل آبیک بوده و سیالات کانی ها را دفرمه کرده اند همچنین وجود لایه بندی کلامنار جوینت (درزه ها) مشاهده می شود و همچنین وجود درزه های ستونی روئیت می شود مجموعه ای سیلیسی آواری پلاستیکی آنفدیتی – شامل کلریت ، ماسه سنگ ولکانوکلاست، گدازه و بازالت آنفدیتی وجود دارد . فعالیت های آتشفشاانی : در این زون از پالئوسن آغاز شد این فعالیت ها در ائوسن به اوج خود رسیده و فوران گدازه های ائوسن را از نوع کالکوآلکالن و زیر دریای در جنوب نواحی یزد از نوع اسپیلیت آنفریتی شده و در پی آن انواع سنگ های آتشفشانی نظیر آندزیت ، لاتیت ، ریولیت و توف باتوده ها و حجم های مختلف وبه طور منظم تشکیل شده است.

درسازند جهرم فسیل های فراوانی یافت می شود و بر اساس آن سن سازند جهرم در محل مقطع نمونه پالئوسن تا ائوسن میانی تعیین شده است .در نواحی فارس ساحلی سن بخش فوقانی سازند جهرم ائوسن پسین بدست آمده است . 3- بخش فوقانی (7/287متر)ازآهک دولومیتی با میکروفسیل های فراوان است. از لحاظ کانی شناسی ، کانیهای موجود در کربناتهای دگرگونی تنبور در درجات مختلف دگرگونی عبارتند از دولومیت ، کلسیت ، کوارتز ، هماتیت ، کوتیت ، سیدریت ، تالک و مقدار بسیار کمی پولکهای ریز بیوتیت سبز رنگ و موسکویت از لحاظ سنگ شناسی : دارای سنگ های که نباتی آهکی و دولومیتی به صورت انترکلاسیونهایی به ضخامت چند سانتیمتر تا چند متر در داخل سنگ های رسی به همراه ماسه سنگ و همچنین به صورت توده هایی با ضخامت حدود 70 متر بر روی فیلیت ها و اسلیت ها دیده یم شود تحولات دگرگونی که نباتها را از دو جنبه بافتی و کانی شناسی مورد دقت قرار می دهیم .

«بخش جنوبی » که به داشتن «کروم » دراولترامافیک های اسفندقه فاریاب «آهن» ،«آهن منگنز»در گل گوهر ، هنشک ، بافت ، «سرب ، روی ، مس » در چاه گز ، قنات مروان با سن پرکامبرین پسین تا کرتاسه پیشین شاخص است . در جوار گنبدهای نمکی ، معدنهای خاک سرخ مشاهده می شوند که با گنبدهای نمکی در ابتدا هستند آهن بصورت هماتیت و مگنتیت و چه به صورت کانه همراه سنگ های و لکانیکی و توف های اسیدی و دیارباز ها و نمک در سازند هرمز – ریزو – دزو و راور و چه به صورت کانسارهای آهن در چغارت و اسفوردی و میشوران چاه گزوزریکان و نریگان و دوز دره و چه در لایه های دولومیت سلطانیه و به صورت خاک سرخ در جزیره های هرمز و بعضی نوع آن نواری در ند یکان و چاه گز و سه چاهون در تناوب با چرب و توف و توفیت و دولومیت نیز نشانه سن ژنتیک بودن آهن در ناحیه ساغندبافق می باشد وجود آهن رابطه تنگاتنگی از یک سو با ولکانیسم و از سوی دیگر با سنگهای رسوبی و نمکهای همزمان هر سه گروه سنگ و کانه دارد در محل نشان می دهد منگنز در بعضی از جاها با ذخایر آهن همراه است مثل : نریگان ، گنبدها وقتی بالا می آیند سنگهای آهن دار را بالا می آورند و در اثر تجمع واکسیدان آنها این مجموعه ها به وجود می آیند در معدن خاک سرخ که مشاهده شد طبقات بالایی زرد رنگ بودند که نشان دهنده هوازدگی زیاد بود و طبقات پائینی تیره تر بودند که نشان دهنده هوازدگی کمتر بود .

وجود انواع مختلف سنگ های تزیینی و نما با ذخایر زیاد است . سنگ های پرمین زیرین : در قسمت های مختلف درگرگونی های سیرجان سنگ های پرمین پائینی در شمال شرق و جنوب غرب سیرجان دیده می شوند که توسط واحدهای تکتونیکی و رسوبات دشت جدا می شوند سنگ های پرمین پایینی شامل توالی دگرگونی شده حاوی اسلیت و ماسه سنگ است که به خوبی رخساره توربیدیتی رسوبات را نشان می دهند به همراه این سنگ های دگرگون شده کمی آهک کوارتزیت و متادیا بازدیده می شود در آهکهای فسیلهای بسیاری چون چهارگونه فرامینیفراز جمله Cribro Generia- Barduinastaffellaو هشت و نوع جلبک مثل Permocalculus به همراه قطعاتی از خارپوستان دیده می شود .

به این دگرگونی ها نام های گوناگون مانند مجموعه ژان (محجل ) کمپلکس توتک ، کولی کش و سوریان (هوشمندزاده ، 1975)،و در الیگودرز مجموعه آب باریک ، داده شده است . از این مثنوی نیز تنها سه بیت باقی مانده است که به وزن، مفاعیل فاعلات فعولن است. به عبارت دیگر این امر زمینه ای شده است برای این که ادعا شود که گنج هایی یافت شده و آثار تاریخی و باستانی که می تواند نشان وجود این گنج ها باشد، با چشم دیده شده است. 1- ژوزف مارکوات، (1368) در کتاب خود تحت عنوان “جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی” به این نتیجه رسیده است که نام حقیقی «کشَفرود»، «کاسَکرود» است و «هریررود» نیز «کاسَک» و «ویه» و «سند» خواندهمیشود.

بزرگترین معدن سنگ چینی درایران می باشد در واقع آهکهای توربیدائیته هنگام ته نشست در اثر گرما و فشار تبدیل به مرمر شده اند از لحاظ رنگی مرمرها سفید مایل به خاکستری می باشد دلیل رنگ خاکستری وجود مواد آلی می باشند که به این تیپ سنگها تیپ سنگ ابری می گوییم با توجه به نحوه طراحی معدن ارتفاع و عرض پله ها راه 5/1 و در ارتفاع 8 متر حاسب می کنند بطور کلی ارتفاع پله ها آنبه 12- 9-6 متر می رسد ابتدا یک سری حفاریهای عمودی انجام می دهند و به اصطلاح مغزه شان را بیرون می آورند و سپس توسط دستگاه پیک سل به صورت افقی انجام می گیرد که در نهایت لوله افقی و عمودی به هم می رسند برای برش سنگ از دستگاه سیم برش استفاده می کند جنس این سیم AL2O3 و بسیار محکم می باشد .

2- بعضی آن را ناشی از بوجود آمدن کافت قاره ای ناقص می دانند – این کمربند در غرب ایران مرکزی به موازات زون سنندج – سیرجان می باشد عرض آن km150 و طول آن 1800 km می باشد . دریاچه هیلیر 600 متر طول و 250 متر عرض دارد. میلیون ها دریاچه در جهان وجود دارد. عکس از وبسایت شبکه خبری نقت و انرژی خلیجحوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با مساحت ۴۲۴,۰۲۹٫۶ کیلومتر مربع، پهناورترین آبخیز ایران است که از جنوبغرب به جنوبشرق کشور گسترده شده است و استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان را در برمیگیرد.

آمارها نشان میدهند اگر یک گردشگر ساحلی هر روز از یک ساحل دیدن کند، بازدید از همهی سواحل این کشور بیش از ۲۷ سال به طول میانجامد. بنده که یکبار دیگر هم به عشق آباد رفته بودم و در همایش مربوط به زمخشری در منطقه اورگنج قدیم یعنی خوارزم شرکت کرده بودم، این بار نیز به عشق دیدن منطقه کناره جیحون پذیرفتم. این کوه از سطح دریا حدود 2400 متر ارتفاع دارد وجود بیوتیت و فینولیت در این کوه مشهود می باشد که نشانگر جایگیری قدرتمند ماگمایی باشد (رگه ، رگه) و در حاشیه زون فینولیتی مشاهده می شود .

در تقسیم بندی ناحیه کرمان که توسط زمین شناسان یوگسلاو ارائه شده کوه پنج در کمربند دهج – ساردوئیه قرار دارد که در بخش جنوبی کمان ماگمایی سهند -بزمان یا ارومیه دختر و به موازات ناحیه دگرگون شده سیرجان در فاصله 200-150 کیلومتری روراندگی زاگرس قرار دارد . «گُرجستان نام ناحيه بزرگي ازبلاد قفقاز است که در ناحيه کور در سواحل بحر خزر واقع شده است». مراد از تقلید، رونوشتبرداری از طبیعت نیست، بلکه تقلید از روح طبیعت و همسویی با روح ثابت متعادل، جاودانه و دیرپای هستی است» (فتوحی، 1385: 85). از نظر فلاسفه، محاکات در «شعر، تبدیل صرف واقعیت به نشانههای زبانی یا تقلید خام از واقعیت نیست، بلکه نوعی نگرش خاص به واقعیت است» (زرقانی، 1390: 15)؛ نگرشی که سعی میکند واقعیت را بازآفرینی کند و شبیه موضوع واقع ارائه دهد.

با توجه به این مسائل بهترین فصل برای سفر به دریاچه ارواح بهار، تابستان و اوایل پاییز است که هم زیبایی طبیعت به اوج خود میرسد و هم دسترسی آسان است. باز در 2 تیرماه 1395 دهها هکتار از نیزارها و علفزارهای بستر دریاچه در آتش سوخت و وزش باد دامنهی آتشسوزی را افزونتر ساخت (افکار نیوز)؛ و نمونههای دیگری از این دست. ضخامت زیاد رادیولاریتها در اثر تراست شدن آنها روی هم می باشد .سن جایگزینی رادیولاریتها کرتاسه است و همراه با افیولیتها است . زمانی پیروکلاستها با گل مخلوط شوند و در اثر نیروی ثقل پایین آیند مجموعه ای به نام لاهار را به وجود می آورند .

با حضور پرندگان مهاجر بر سطح آب این دریاچه، میتوانید بوم نقاشی زندهای را در این نقطه از ایران نظارهگر باشید. روستای گچین در فاصله 50 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است در شرق روستای گچین گنبد نمکی گچین قرار دارد ، این گنبد در حقیقت مشابه گنبدهای نمکی هرمز و لارک ازلحاظ تنوع مینرالوژی و سنگ شناسی است و در آن واحدهای سازنده ، سازند هرمز H4,H1 و نفوذیهای متعددی به چشم می خورد . چارک چیتگر یکی از پارک های منطقه ایی و فرامنطقه ای است که در سال 1341 به عنوان یکی از مکان های تفریحی برای اکثر مردم تاسیس شد.

دیدگاهتان را بنویسید