سالگرد ترجمه کلیله و دمنه به زبان پشتو در افغانستان گرامی داشته شد – ایرنا

به يقين که نه ، پس بايد از دقت کار گرفت وواقعيت ها را آنطوريکه هست ، شناخت. همانطوريکه در آغاز اين نبشته تذکار يافت ، عوامل مجبره مبتنی برخصايص هر يک از جوامع دری زبان براين لسان در طول تاريخ اثر گذاشته که اثرات مذکور قابل بررسی و دقت اند. اين اثرات برتمام جوامع دری زبان يکسان نبوده ، بلکه نظر به خصايص هرجامعه در تفاوت قرار داشته و منحصر به فرد ميباشد که لاجرم موجب پيدايش تفاوتها از نظر افاده ها ، استعمال کلمات و حتی قواعد ادبی گرديده است.

اين عامل سبب ميگرديد که جای اصطلاحات و افاده های افغانی به کلمات فارسی ايرانی سپرده شود تا آثار مورد نظر ، زمينهً نشر بيابند، درغير آن از انتشار باز ميماند. پس بهتر است که برای آن آثار ادبی علمی يی که متقاضيان آن در خارج سرحدات افغانستان قرار دارند ، توضيحات بخصوص از کلمات بکار برده شدهً محلی و يا پشتو در پاورقی صفحه گنجانيده شود ، به اين ترتيب آثار مورد نظر هم در داخل و هم در خارج افغانستان قابل درک گرديده ، کتب و مجلات افغانی سهم بهتری در بازار نشرات خارج کشور خواهند داشت.

بنا براین به نظر من، اگر به جای تمدن ایرانی از تمدن پارسی سخن گفته شود، روشنتر و از بحثهای چالشی تعیین ایران تاریخی نیز عبور خواهد شد. با این تفاوت که به جای این که هریک از کلمات به صورت جداگانه در یک کارت باشند، همه در یک جا قرار دارند. به دلیل این گسترش زبان فارسی است که رستم لارجانی حدود سال ۴۰۰هجری برای فرمانروایان همدان شاهنامه میسراید و در زمان فرمانروایی خاندان کاکویه در اصفهان، ابن سینا دانشنامه ی علایی را به زبان فارسی تالیف میکند و کمی بعد فخرالدین اسعد گرگانی ویس و رامین را میسراید.

به معنی صلوات است که از خدای تعالی رحمت و از ملائکه استغفار و از انسان ستایش و دعا و از حیوانات دیگر تسبیح باشد. اما دست يازيدن به وسيلهَ زبانی و حربه ساختن آن درجهت نيل به اهداف سياسی هم مشروعيت نداشته و نتايجی غير از خرابکاری به گونه ای گذشته چيزی ديگری نخواهد داشت. صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادلیابی و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده میگیرد. دانلود کتاب ۵۰۴ , خیلی خب امروز در deepenglish تصمیم گرفتیم یکی از کتاب های معروف در زمینه vocabulary رو با هم بررسی کنیم و رفتیم سراغ کتاب ۵۰۴ Absolutely Essential Words که در زمینه خودش از بهترین هاست .

بدین ترتیب یکی از نکات بسیار جالب توجه روش آموزش عالی سنتی ایران ، زبان آموزش آن بوده است و میدانیم که زبان فارسی دری از قرن سوم هجری در خدمت علم درآمدو با آنکه از آن زمان تا به امروز بسیاری از نویسندگان و محققین ایرانی آثار زیادی به زبان عربی نوشته اند ولی در هیچ زمان زبان فارسی دری عاجز از بیان مفاهیم هیچیک از رشته های معارف و علوم در آموزش سنتی ایران نبوده است و تقریباً در تمام رشته های علوم و معارف آثار زیادی به زبان فارسی دری نیز نگاشته شده است و این زبان دوشادوش زبان عربی به اغنای خود پرداخته است و این بدان جهت بوده است که نویسندگان و دانشمندان ایرانی برای اغنای زبان فارسی دری هیچگونه تعصبی در استفاده از واژه های عربی نداشته اند و در حقیقت زبان عربی را به خدمت زبان فارسی دری گرفته اند.

4. آثار حبیبی به زبان فارسی الف- آثارچاپ شده فارسی 1- ده هزار لغت پشتو (طبع قندهار، 1318هـ ش ) 2- تاریخچه سبکهای شعرپشتو (طبع کابل، 1311 ش ) 3- تاریخچه ادبیات پشتو (طبع قندهار، 1311ش ) 4- پیغام شهید مثنوی (طبع کابل، 1314ش ) 5- درد دل، مثنوی (1315ش) 6- غزنه مثنوی (1315ش ) 7- مجمع الغرایب و مزار علوی در بلخ تلخیص این کتاب چاپ شده 8- تاریخ افغانستان در عصر تیموریان هند (طبع انجمن تاریخ ۱۳۴۲ش) 9- جوان مردان و عیاران (کابل 1321ش) 10- اشعارودیوان تیمورشاه افغان (کابل 1312ش ) 11- زرنج واحوال تاریخی آن (کابل 1323ش ) 12- تحقیقات راجع به پته خزانه (کابل 1324ش ) 13- تحقیقات راجع به ترجمان البلاغه رادویانی (کابل 1330ش ) 14- محقق قندهاری شرح احوال وآثارمولوی حبیب الله قندهاری (کابل 1314 ش ) 15- کتابهای گم شده تاریخ غزنویان (طبع کراچی 1338ش) 16- رابطه ادبی سند با افغانستان (طبع کراچی 1337ش ) 17- شاعر هیرمند هارون خان افغان (کراچی 1338ش ) 18- زبان دو هزار ساله افغانستان (طبع انجمن تاریخ کابل 1343ش) 19- راهنمای تاریخ افغانستان درکتب فارسی وعربی (کابل 1348ش) 20- نگاهی به سلامان وابسال جامی (کابل 1343ش ) 21- رساله سررشته طریقت خواجگان ازجامی (کابل 1343ش ) 22- تاریخ مختصرافغانستان در دو جلد(طبع کابل 1347ش) 23- متون دری(طبع پوهنتون کابل 1346ش ) 24- تصوف دری (طبع پوهنتون کابل 1346ش ) 25- تاج کابل شاه درکعبه (کابل 1348ش) 26- هفت کتیبه قدیم (کابل 1348ش) 27- تاریخچه خط درافغانستان (کابل 1350ش) 28- اصل خلجیان افغانی رفع اشتباه درباره ایشان (طبع تهران 1349ش ) 29- هنرعصر تیموریان ومتفرعات آن (تهران 1355) 30- نسب وزادگاه سیدجمال الدین افغانی (کابل 1355ش ) 31- انتخابی ازحدیقه حکیم سنایی متن انتقادی (کابل 1352ش 32- منازل السایرین در دایره وجود(طبع درشماره 1جلد 24 مجله ادب کابل 1355ش ) 33- تحقیق برتاریخ وفات سنایی (طبع مجله یغما شماره 353 تهران 1356ش ) 34- خودی وبیخودی دراندیشه اقبال (طبع مجله ادب شماره 35سال 25 کابل 1356ش ) 35- مدرسه شاه مشهد غرجستان وبنای مرقد سالارجلیل درکیمسان بلخ (طبع مجله هنرومردم شماره 173 سال 1355ش تهران ) 36- نام های برخی از ایزدان عصرکوشانی واثرهای آن در ادب والسنه افغانستان (کابل 1359ش ) 37- پنجاه مقاله حبیبی (طبع اکادمی علوم کابل 1361ش. 38- تاریخ افغانستان بعدازاسلام (کابل 1345ش) 39- خلیلی نامه مثنوی (طبع پیشار1334ش.

من از واژه منحوس افغان نفرت دارم که همڇم فغان وناله. طور مثال جملات “خدا قادر است ” و یا” دوست من بسیار مهربان است” به شکل “خدا قادر” و یا ” دوست من بسیار مهربان” بکار میرود.(20)مثال دیگر کلمۀ “ایشتاو” است که از زبان ترکی گرفته شده و به عوض ” چطور هستی ؟ ” استعمال میشود .همینطور پس از تقرب روس ها به دریای آمو ، لسان روسی نیز در ماوراءالنهر رواج یافت که بالاثر آن ، معدودی از کلمات روسی در زبان دری آنجا داخل شده است . و در ترکی به معنی صحبت و اختلاط نیز نوشته.

زيرا بديل و يا معادل آن در زبان دری وجود دارد. 2 – تآلیف کتاب “برگزیدگان ما “، از زمان بعد از اسلام تا به امروز، که کار کمپیوتر آن را نیز شخصاً خود انجام داده و آمادۀ چاپ است. 1 ـ بخشی از سرزمينهای که در دوران اسلامی بنام ماورالنهر ياد شده اند ، در دوره های پيش از اسلام « سغد» خوانده می شد. در پهلوی ظهور افاده ها و لغات نا آشنا ( برای افغانها ) کلمات و مصطلحات زبانهای اروپايی در شمار زيادی از نشرات افغانی خارج کشور انعکاس يافتند که اثر آن ناموجه و غير ضروری ميباشد.

بايد نسل جوان را با آثار و شهکارهای پيش کسوتان ادب دری بيشتر از پيش آشنا ساخت ، تا خود آنها نيز آثار ناب و اصيل را به ميان آورند. ترويج کلمات نا آشنا از يک کشور ديگر نه تنها باعث تکامل لسان دری نمی شود بلکه اصلا هيچگونه توجيهی برای رواج دادن همچو يک بدعت وجود ندارد. نخستین بار این اثر بینظیر که تفسیری از دگمهای مذهبی و قواعد اسلامی است، در سال 1605 هویدا شد.

بنادر صادراتی ایران در جنوب، آبادان (نفت) و بندر خرمشهر و شاهپور است. لهجه به معنای تفاوت گفتاری کلمه­ها میان سخن­گویان یک زبان است. 5 ـ علاوالدين حسين جهانسوز غوری ، پادشاه غور ( 544 ـ 556 ) که به انتقام کشته شدن دو برادش بدست بهرام شاه غزنوی به غزنه شتافت. تنها طی سده ی اخیر روابط ادبی فارسی و زبانهای اروپائی زیاد شده و شیوه ی فکر و بیان امروزی به ما زمینه میدهد که از اشتراک سبکها به معنای جهانی آن سخن گوییم. مهمترین خدمتی که در این قرن به حفظ استقلال و بقای جامعه ٔ ایرانی شد ایجاد و تقویت زبان فارسی دری و سپس بکار گرفتن آن در خدمت علم بود.

دیدگاهتان را بنویسید