رودها و دریاچههای مهم افغانستان

بهرحال امروزه این رودخانه نقش مهمی در حفظ طبیعت استان خراسان دارد و به همین دلیل نیز پاکیزه نگاه داشتن آن از اهمیت زیادی برخوردار است. پرآبترین رودخانه دنیا که عنوان طویلترین رود قاره آمریکا را گرفته است، 6 هزار و 400 کیلومتر طول دارد. بسیاری از افرادی که برای شنا کردن به این دریاچه می آیند به دلیل سبکی آبی که در آن وجود دارد ساعت ها در آب می مانند و به هیچ وجه اذیت نمی شوند. غلظت سدیم در بخش جنوبی دریاچه اندکی بیشتر از غلظت آن در بخش شمالی دریاچه است. پس از شکست گفتگوهای بسیار میان سران حکومتی ایران و افغانستان در سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳۲۷، با رأی کمیسیون بررسی حقآبه هیرمند به نام به کمیسیون دلتا، قراردادی در سال ۱۳۵۱ میان امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران و موسی شفیق، نخست وزیر وقت افغانستان در کابل به امضاء رسید و مقرر شد در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و دریاچه هامون با­شد.

منطقه حفاظت شده هامون بدليل قرار گرفتن در مركز مناطق كويري و نيمه كويري كشورهاي ايران و افغانستان ، تنها مأمن زيست پرندگان مهاجر در اين خطه محسوب مي شود و به همين دليل از بعد ملي و بين المللي قابل توجه بوده و توسط سازمان بين المللي حفاظت و حمايت از پرندگان به عنوان زيستگاه با اهميت پرندگان ( IBA ) معرفي شده است . در سال ۲۰۰۹ تصاویر ماهوارهای نشان داد که دریاچهٔ شرقی و دریاچهٔ جنوبی هم بهکلی خشک شده و دریاچهٔ غربی نیز بسیار کوچکتر شدهاست. این لوکومیتو بخار که در قسمت جنوبی پارک قرار گرفته است، اولین لوکومیتو کشور بوده که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده است.

در این پارک حدود ۱۲۰ گونه درخت و درختچه و درخت میوه از جمله سیب، زردآلو، هلو، توت، به، موز، خرمالو و انجیر وجود دارد.درختان افرا، تبریزی، صنوبر، سپیدار، چنار، اقاقیا، سرو، سرو بادبزنی، نوئل نقرهای،کاج کاندیلا، توری، ارغوان، پیچ آبجویی، ختمی، یاس شیروانی، شمشاد پرتقالی، شمشاد اناری و رسمی و درختان دیگر، چشمانداز دلانگیزی را به این پارک هدیه دادهاند. پوشش گیاهی غالب پارک ملت را درختانی چون سدروس، صنوبر، چنار، نارون، اقاقیا، بیدمجنون، انواع سرو، تبریزی، زبان گنجشک، بداغ، یوکا، ارغوان، برگ بو، ترون، شمشاد و نشاهای فصلی تشکیل میدهند.

بنابراین، همة ساختارهای کوچکتر چون شعر، نثر، موسیقی، طب و معماری به پیروی آن در جایگاه بلندی قرار دارند. عبید رجب، شاعر تاجیک، شعری دارد که دکتر خانلری پس از سفر به تاجیکستان و ملاقات با شاعران آن خطه در مجله «سخن» منتشر کرد که شعری است سوزناک و نشاندهنده تمام درد و زجر فارسیزبانان تاجیکستان در برابر محدودیتها و محرومیتهای تحمیلی و سیاستهای جبارانه نظام استالینی است. روی دریاچه و نزدیک آبنما پلی احداث شده است که از بالای آن میتوانید دیدی بهتری به این آبنما داشته باشید. دربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخورد اندیشه شد و شاعران و فرهنگمداران از راههای دور و نزدیک به آنجا روی می آوردند.

افراد مبتلا به FAP بدون درمان آن ابتلا به سرطان روده بزرگ قبل از 40 سالگی را افزایش می دهند. بیتردید، شعر فارسی در سدههای شکوفایی آن بر تأمّل فلسفی تکیه داشت. با این حال هیچ جای نگرانی برای پارک خودرو شما وجود نخواهد داشت! اگر جرئت دارید یک بند کوچک برای آبیاری مزارع ننگر هار و کنر احداث کنید تا متوجه شوید که پاکشتان با شما چگونه رفتار می کند.

یک بوفه مخصوص نوشیدنیهای سرد و گرم است و بوفه دیگر یک ایستگاه ویتامین است، مخصوص ورزشکارانی که قصد تجدید قوا و انرژی دارند. بسیاری از افراد مبتلا به بیماری التهابی روده که مشکلاتی مانند اسهال، درد شکم و نفخ دارند با محدود کردن و یا حذف محصولات لبنی بهبود یافته اند. بهراستی همة «نشاط جاودان گلشن ایران» که «گل و نسرین و سوسن بسیاری بار داده» از همین «چشمة روشن» بوده است (صورتگر، 1368: 163)2. راز و نکتۀ دقیق این موضوع را نباید تنها در همین شگردها و ترفندهای بلاغی و زبانی یا به تعبیری خلّاقیت فردی شاعر جست؛ چه بعد از رودکی بیشک شاعرانی بودهاند که از چنان ذوق و مهارتی در تشبیهات، استعارات و کنایات بهرهمند باشند که بتوانند شعری دربردارندة این صنعتها، حتّی قویتر از اشعار رودکی بسرایند، اما هرگز رودکی نشدهاند.

معروفترین دریاچهها در این منطقه “هامون سیستان”، “هامون صابری” و “هامون پوزک” میباشند. از جمله جاذبه های این راه کلیساهای تاریخی ارامنه است که یکی پس از دیگری از راه می رسند. بیشک سهم شاعران دورة نخست که پیشگامان شعر دری هستند (ر.ک. از نگاه علم بیان نیز، پژوهشگران با توجّه به عناصری مانند تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، شعر او را بررسی کردهاند (ر.ک ملااحمدوف، 1388: 101-132)؛ اما کمتر پژوهنده و محقّقی دربارة سهم این عناصر زیباییشناختی یا هنرسازهها سخنی به میان آورده است.

وی افزود: در تاریخ ایران، گستردهترین حوزه جغرافیایی قبل از اسلام مربوط به سلسله هخامنشی و پس از اسلام ازآن سلسله سلجوقی بوده است. در فیلم های وی آر لند از عینک های مخصوصی استفاده می شود و همه چیز را به نحوی نمایش می دهند که انگار واقعی هستند. در صورت مشاهدهی کلمات رکیک و نامناسب، اشتراک آن كاربر حذف شده و دسترسی وی به سایت قطع خواهد شد.

پس از آن برای سال ها بحث های زیادی در رابطه با اجرای نقشه دوم برای احیا آرال شمالی بود؛ بزرگتر کردن سد کوکارال، اتفاقی که اگر رخ می داد بر اساس پیشبینی متخصصان تا 17 سال بعد آب به دریاچه آرال باز می گشت. عکاس: حنیف شعاعیپارک ملت یکی از جاهای دیدنی تهران است که در شمال پایتخت و در منطقه سه قرار دارد. پارک ملت به دلیل داشتن تنوع بالای گونههای گیاهی در هر فصل زیبایی خاص خود را دارد. در پارک ملت همه گروههای سنی دیده میشوند؛ از کودکان گرفته که در زمین بازی مشغول بازی هستند تا جوانانی که در زمینهای ورزشی با شور و شوق به این طرف و آنطرف میپرند.

متأسفانه خشکسالیهای سالهای گذشته حجم آب ذخیره این سد که تنها منبع تأمینکننده آب آشامیدنی ساکنان استان اصفهان و استانهای همجوار است را به شدت کاهش داده است. در سینما چهار بعدی پارک ملت هیجان را به خود تزریق کنید! یکی از بزرگترین و قدیمیترین پارکهای تهران، پارک ملت است که در دوران پهلوی دوم و در سال ۱۳۴۵ احداث شد. مجسمههایی که زاده عمق تفکر و تخیل مجسمهسازان ایرانی هستند و برای فهمیدنشان باید ساعتها به آنها خیره ماند و به فکر فرو رفت. قطاری که در روزگاران کهن، مسافران را از ری به تهران میبرد. با این وجود یکی از عکاسان قدیمی که به گفته خودش 45 است عکاس پارک ملت است میتواند از شما عکسهای خوبی بگیرید.

بوستانی که در فصل بهار برای گل های لاله رنگارنگی که در جای جای پارک دیده می شود و برای سرسبزی و سایه درختان خود در فصل تابستان مشهور شده است؛ اما این تمام زیبایی پارک ملت نیست، پاییز که به هزار رنگ دلفریب در می آید و زمستان که گاه و بیگاه زیر لایه ای از برف سپید فرو می رود، بوستان ملت را از هر زمان دیگر خواستنی تر می کند. قسمت داخلی که به سیستم عصبی رودهای نیز موسوم است، مرکب از نورونهای حسی، نورونهای رابط و نورونهای حرکتی است که بدون ارتباط با سیستم عصبی مرکزی و بطور رفلکس، عمل میکند.

در انتهای پارک ملت یک سینما چهار بعدی وجود دارد که با عینکهای مخصوص آن میتوانید به تماشای فیلمهای چهار بعدی بنشینید. نکته : افزایش جمعیت باعث تغییر شکل سکونت گاهها شده که در شیوه زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان اثر داشته است . 12 – کافران عهدنامه را در کجا گذاشتند و چه اتّفاقی برای آن افتاد؟ مسجد شیخ لطف الله هم تقریبا همین حالت را دارد ولی چون کوچکتر و کم اهمیت تر از مسجد شاه بوده، نمای آن نیز کوچکتر و کمتر است. پس ناگزیر برای کسب این هدف به خواندن جمالشناختی شعر پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی، بسنده شد؛ زیرا چون که صد آمد، نود هم پیش ماست.

خزندگان خطرناکی مثل چند نوع مار هم در این منطقه زندگی میکنند که باید مراقب سبک پذیرایی آنها بود! نکته 13 – در دوران دفاع مقدس ، رزمندگان برای عبور از اروند رود از پدیده جزر و مد استفاده می کردند . این رود سرانجام د رشنزارهای جمهوری ترکمنستان (قره قوم) فرو میرود. اگرچه سازمان آب و فاضلاب تبریز متولی ارس است، هیچ پاسخی درباره این موضوع ارائه نکرده است. این نگرانی که در ایران وجود دارد در این رابطه قابلدرک و بهجاست؛ اما بهنظرم در سطح استراتژیهای کلانی که ایران بهعنوان یک کشور باثبات در منطقه دنبال میکند و تصمیماتی که ایران تاکنون در نحوه تعامل با طالبان براساس مذاکره اتخاذ کرده است، بهنظر میرسد فعلاً هم باید مثل سابق راهبرد صبر سازنده را در پیش گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید