دریاچه های داخل و اطراف تهران و استفاده از قایق بادی در آنها

و شعرای دیگری که در داخل ایران بودند این کلمات را نمیفهمیدند مگر این که در شهرهایی از خراسان زندگی میکردند که به این منطقه آسیای مرکزی نزدیک بودند.و بنابراین با وجود آن که ما از نظر واژگان میتوانیم متکی به شعر رودکی باشیم برای نشان دادن کهنگی زبان در یک برهه از زبان فارسی، یعنی اواخر قرن سوم و سه دهه اول قرن چهارم. این کلمات بیشتر واژههایی بودند که در منطقه ماوراءالنهر، یعنی آسیای مرکزی امروزی، یا در این سه چهار دهه اخیر به کار میرفتند و در داخل فلات ایران کسی این کلمات را نمیشناخت. اگر بخواهیم رابطة زبان اشعار رودکی را در تاریخ زبان فارسی با گونههای دیگر زبان فارسی معین کنیم، این کار اندکی دشوار هست و حال آن که از مجموع اشعار بسیار زیاد رودکی که طبق گفته اسدی، شاعر قرن پنجم، صد و هشتاد هزار بیت سرودههای رودکی بوده، آنچه ما امروز در دست داریم کمی اندکی بیش از هزار بیت است و کمی از این هزار بیت هم گاهی در منابع به دو یا چند شاعر نسبت داده شده است.بین این مجموعه اشعار پراکنده چند قصیده و قطعه هست که اشعار پیوسته هستند، بقیه ابیاتی هستند که در لغت فْرس اسدی یا در کتابهایی مثل المعجم به عنوان شاهد صنایع شعری آمدهاند.این مقدار شعر کافی نیست که ما درباره زبان این اشعار داوری کنیم.آنچه میتوانیم بگوییم این است که این اشعار حاوی کلمات بسیار کهنهای هستند که در شعر آن عهد و نه تنها رودکی به کار میرفتند که در دورههای بعد مهجور شدند و فرهنگنویسان ناچار شدند این کلمات را شرح بدهند و برایش شاهدی از رودکی و گاه از دیگران بیاورند.

دریاچه ای با درختان تیز و کشنده ای که سر از آب بیرون آوره اند، ابرهایی که مانند مردابی سپید رنگ بر روی آب می لغزند و آماده پایین کشیدنتان در آب هستند، در کنار صدای حیوانات، همه و همه، تماشای غروب در این منطقه را به یکی از ترسناک ترین تجارب زندگی شما تبدیل خواهد کرد. و خطهایش هم متفاوت بوده، همین طور از نظر آواشناسی هم تفاوت داشته با فارسی دری و فارسی پهلوی.این زبان با فتح اسلام در منطقة ماوراءالنهر به تدریج عقبنشینی کرد و از بین رفت و زبان فارسی دری خراسانی همراه با سپاهیان اسلام به سرداری اعراب به منطقه ماوراءالنهر رفت و رفته رفته جایگزین زبان سغدی شد.

کسی هم در جمع ما بود که او را ابوالفوارس نیسابوری می­ خواندند. طبیعی است که تاریخ هم مثل بسیاری از علوم دیگر در آن نخستین قرن­های عالم اسلام به زبان عربی بیان می ­شد. مسلم است که زبان فارسی و بخصوص شعر فارسی در عصر سامانیان شکوفا شد، اما آنها از زبان و شعر و ادب عربی هم به همان اندازه و بلکه بیشتر حمایت می ­کردند. نخست زندگی وسنت پیامبر را بر حسب توالی خطی زمانی تنظیم و گزارش کردند و سپس به گزارش زندگی اولیا و خلفا و جهانگشایی آنها پرداختند و چون اسلام را حرکتی معنابخش و غایتمند در کل هستی می ­دانستند به تاریخ ماقبل اسلام و، بنابر سفارش قرآن، به تاریخ امت­های دیگر هم توجه کردند.

یعنی از برخورد زبان فارسی دری خراسانی با زبان سغدی و جایگزین شدن زبان سغدی با زبان فارسی مقداری از لغات و تلفظهای سغدی هم وارد زبان فارسی آن منطقه شد. در سال 287ق، امیر اسماعیل سامانی، مؤسس سلسلۀ سامانیان، سردار خود محمد بن هارون سرخسی را به جنگ داعی علوی طبرستان، یعنی محمد بن زید، فرستاد. این قدر معلوم است که او در فاصلۀ سال­های 250 تا 265ق/ 242 تا 257خ (یعنی حدود 1150 سال پیش) در سمرقند به دنیا آمد که بخش عمدۀ آن امروز جزو کشور ازبکستان است.

اما در فرایند جایگزینی یک جریانی پیش آمد که ما آن جریان را برخورد زبانها مینامیم. ابن هارون به ری رفت و حکمران ترک آن را که از عمال عباسیان بود کشت و خود بر آن جا حاکم شد. اسماعیل، به فرمان خلیفه که ری را هم جزو قلمرو او می ­دانست ابن هارون را از آن جا بیرون راند و پسر عم خود ابوصالح منصور بن اسحاق را بر ری حاکم کرد که از سال 290 تا 296ق آن شهر را زیر فرمان خود داشت.

داعی در جنگ کشته شد و گرگان و طبرستان به تصرف امیر سامانی درآمد، اما خود ابن هارون کمی بعد سر به شورش برداشت و اسماعیل ناچار شد خود در سال 288ق به طبرستان بیاید و محمد بن هارون را از آن جا براند. دوّم، چنین مینماید که مقصود حسن بن محمد قمی از نقل این روایتخ آن است که«آوه آبه»به قیزقلعه یک دژ در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب ساوه دوره ساسانی و اوائل اسلام معنی«بر آب نهاده شده/بر آب»میباشد.

دومین عامل وجود مه ای است که تقریبا در اکثر روزهای سال بر روی آب این دریاچه قرار دارد و فضای دریاچه را رازآلود میکند. حکایت­های فراوانی که ثعالبی در یتیمة الدهر آورده نشان می­دهد که زبان و ادب عربی در دربار سامانی از چه اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. وقتی از ابوسلیمان منطقی پرسیدند که چرا به اسلام معتقد است، پاسخ داد: «چون اسلام از نظر من حرمتی دارد که دین دیگری از آن برخوردار نیست. رود ارغنداب، از جمله ی بزرگترین رودخانه هایی است که به این رود می پیوندد. به نظر می رسد که: رود جیحون رود داییتی نباشد؛ زیرا این رود براي ساكنان حوزه بلخ چندان مورد استفاده نبوده است و معنی ندارد که بلخیان در کتاب مقدس خود از یک رود کم فایده این همه تقدیس و تعظیم کنند.

مسلم است که سامانیان می­ کوشیدند که خود را به پادشاهان تاریخی یا افسانه­ای ایران پیش از اسلام پیوند بزنند. «از دوران پیش از اسلام ابداً گزارشی نداریم که خود ایرانیان آن عصر دربارۀ تاریخشان نوشته باشند. در بخش ایران باستان اشیای تاریخی از دوره پارینه سنگی تا دوره ساسانی در معرض نمایش هستند و در بخش اسلامی آثار دوران پس از اسلام به نمایش گذاشته شدهاند. حتا دوران نسبتاً طولانی و بظاهر باثبات نصر بن احمد بی­ حادثه نگذشت و درحقیقت بذر زوال سامانیان را در بطن خود می­ پرورد. ما ایرانی­ها البته امروز افتخار می­ کنیم که نخستین مدون بزرگ تاریخ در جهان اسلام اصالتاً ایرانی بوده و مدتها در همین شهر ری از محضر عالمان بزرگ روزگارش کسب دانش می­ کرده است، گرچه خود او از این بابت خیلی احساس افتخاری نمی ­کرده.

تصویری که تاریخ ­نگاری مدرن ایران از دو سلسلۀ سامانی و غزنوی به دست می­ دهد بسیار مخدوش و سخت متأثر از اغراض سیاسی و ایدئولوژیک مورخان است. اما همین فقدان نشان می ­دهد که ما اصولاً تا پیش از اسلام سنت تاریخ­ نگاری مشخصی نداشته ­ایم. جریانی بود که در کل جهان اسلام کم و بیش وجود داشت. در این مرحله، سرطان روده دیگر یک مشکل موضعی نیست بلکه در عوض یک مشکل سیستمیک با سلول های سرطانی است که احتمالاً در جاهای دیگر بدن وجود دارد. اگر این مورد وجود داشته باشد باید مصرف شیر و سایر فرآورده های آنرا محدود کنید.

برای اینکه از مسیر سمنان به این دریاچه دسترسی پیدا کنید ابتدا باید با گذراندن 25 کیلومتر به طرف شمال به شهر شهمیرزاد برسید و سپس از شهمیرزاد مسیر جاده را بطرف ساری سپری کنید بده گذراندن حدود 150 کیلومتر به گذشتن است فولاد محله و کیاسر و بلافاصله پس از پلی که از روی رودخانه عبور می کند به ورودی جاده روستای چورت می رسید بنابر این با گذراندن 15 کیلومتر به خود روستای چورت می رسید.

دسترسی به آبنمای دبی، به علت موقعیت قرارگیری خوب آن در شهر، بسیار ساده است و شما میتوانید از هر نقطه شهر با انواع وسایل نقلیه شخصی و عمومی بهراحتی این مقصد تماشایی برسید. ‬‫این مسایل هم به فرهنگ عمومی و جلب حمایت و مشارکت مردمی‬ ‫تا سیستم اصلاح نشود بهترین برنام ههای ‪ 5‬ساله هم ناکارآمد خواهند‬‫ارتباط دارد‪ .‬بسیاری از مشکلات محیطزیستی بدون مشارکت مردمی‬ ‫بود‪ .‬برنامه ششم هم م یشود مثل برنامه پنجم و سایر برنامهها‪ .‬اگر آنچه‬‫حل نمی شوند‪ .‬فرهنگ عمومی جامعه نیز عمدت ًا با مدارس و صدا و‬ ‫که روی کاغذ نوشته شده است اجرا میشد ما این همه گرفتاری نداشتیم‪.‬‬‫سیما و رسان هها ساخته میشوند که همگی دولتیاند‪ .‬دان شآموزان‬ ‫پوراصغر‪ :‬گاهی به ارزیابیها اعتنا نمیشود‪ .‬وقتی پروژهای مثل‬‫به مدارس میروند تا فقط حفظ کنند‪ ،‬با این حال مدام از ندانستن‬ ‫پتروشیمی طراحی میشود برای کاهش معضلات محیط زیستی آن در‬‫و رعایت نکردن مردم و فرهنگسازی میگویند‪ .‬ببینید که همین‬ ‫چارچوب طرح بهسازی‪ ،‬راهکارهای کاهش و حذف آلودگی پیشبینی‬‫تشکلهای محی طزیستی که میخواهند فرهنگسازی کنند با چه موانع‬ ‫میشود‪ ،‬ولی بعضا به اجرا درنمیآید و جریمهای هم تعلق نمیگیرد‪.‬‬ ‫این امور درسایر کشورها سازوکارها و راهکارهایی دارد‪ .‬مثل ًا از وجه‬ ‫و محدودی تهایی مواجه م یشوند‪.‬‬ ‫الضمانههای رعایت ملاحظات محیط زیستی استفاده می کنند و به همین‬‫زهزاد‪ :‬این هم به مدیریت کیپارچه ب ر میگردد‪ ،‬چیزی که ما نداریم‪.‬‬ ‫دلیل‪ ،‬تا مجری و پیمانکار و کارفرما پروژه را کامل اجرا نکنند هزینهها‬‫چون بین ارگا نها هماهنگی وجود ندارد‪ .‬مثال بزنم‪ .‬سد دز لایروبی‬ ‫پرداخت نمیشود‪ .‬حدود ‪ 30‬درصد صنایع در استان تهران قرار دارد‪.‬آیا‬‫م یخواست‪ .‬از اتریش و نروژ مشاور آوردند‪ .‬مشاورهای مجرب ایرانی‬ ‫سازمان محی طزیست با مثل ًا ‪ 50‬نفر نیروی گشت و بازرسی امکان رصد‬‫را هم گذاشتند کنار‪ .‬همین دو سه سال پیش بود‪ .‬برای اجرا گزین ههای‬ ‫و رسیدگی دارد؟

اما این کوشش را غزنویان و آل بویه و آل زیار و دیگران هم داشتند و مختص سامانیان نبود. در سال 1262 ه.ق دو نیمه ی دریاچه حوض سلطان به هم متصل و دریاچه ی بزرگی را تشکیل داد. این چای را برای تمیز کردن روده بنوشید. ویران کردن آسان است، آباد ساختن دشوار! فضای اطراف آن پر از گیاه نی می باشد که اطراف دریاچه آهنک روییده است، اسفاده از قایق های بادی در این مکان آزاد است.

در ادامه برخی از نشانه های شگفت آوری که خبر از عدم توازن میکروبی روده دارند را می خوانید. رود آمو دریا به کدام دریاچه میریزد را از سایت پست روزانه دریافت کنید. برای نمونه به این گزارش ابوحیان توحیدی در آخرین صفحات کتاب الامتاع والمؤانسة توجه کنید. این ابوصالح همان کسی است که زکریای رازی کتاب معروف خود ــ الکنّاش المنصوری ــ را به نام او تألیف کرده است (پیرنیا و اقبال آشتیانی، 1380، صص119-120).در مجموع معلوم است که رازی عمر خود را در سایۀ لطف و عنایت سامانیان به سر برده و از این رو، با آن که عقاید نامتعارفی داشت، تا زنده بود از تعرض متعصبان در امان ماند و زندگی خود را در ری با عزت و حرمت به پایان رساند.

دریاچه مصنوعی ساوه که یکی از دیدنی های ساوه است با ۳۳ هزار متر مربع سطح آبگیر، گنجایش ۶۰ هزار متر مربع آب را دارد. ذخیرهی آن پنجمین دریاچهی بزرگ ایالات متحده را، دریاچهی فورتپِک را شکل میدهد، دریاچهای ساختهی دست بشر و البته این سد بیشترین عرض را در میان تمامی سدهای دنیا دارد. سال 1813 میلادی معاهده گلستان بین ایران و دولت روس امضا شد و رود ا رس طبق آن مرز بین ایران و روسیه شد و متاسفانه تمامی مناطق شمال رود ارس از ایران جدا و به خاک روسیه ضمیمه شد. سد بزرگ ارس در غرب جلفا بر روی این رود خانه ساخته شده است و دریاچه ی بزرگ پشت سد فضای مناسبی را برای تفریح ساكنین و گردشگران شده است.

در نزديكي پاسگاه سيه رود كه ميان جلفا و خدا آفرين قرار گرفته درطي سالهاي طولاني بستر خود را در دره يك كوهستان صخره اي ، بقدري پائين برده كه بشكل يك ديواره كاملا عمودي با ژرفاي خيلي زياد درآمده بطوريكه اين بستر بصورت يك پرتگاه خيلي خطرناك مي باشد و مجراي ژرف ارس در اين ناحيه به اسم (جاموش بغان بندي) كه به فارسي يعني بندي كه گاومييش را خفه مي كند ناميده مي شود كه داراي چشم انداز بسيار زيبايي مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید